• شیراز، فضل آباد، خیابان فدک، حد فاصل کوچه 24 و 26، املاک آراد